Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tuesday, January 21, 2020
en-USfr-FR

Vous etes ici:  > User Profile

My Profile

Profile Avatar
Wyatt
Hedemannstasse 72
Herdwangen-Schonach, BW 88634
Germany
07552 15 18 99 https://www.edocr.com/user/d2ryufv719
Hipokavstièni kamini so kamini s najveèjo akumulacijo, saj je vroèi del kaminov narejen s peèarsko opeko debeline 5,5 cm, s skupno maso s cca. 600 kg – 1000 kg akumulacije. S tem dobimo zamik pošiljanja toplote v prostor od 15 do 25 ur, s èimer se izognemo zagonetki, da bi bilo v prostoru prevroèe.
Kamini (https://sl.wiktionary.org/wiki/kamin) z vgrajenimi kaminskimi kurišèi so verjetno najbolj priljubljeni naèin ogrevanja širom Slovenije.
Kamini za dimnik (https://sl.wikipedia.org/wiki/Dimnik) potrebujejo cevcev premera od 180mm do 200mm. Standardna dimenzija dimnika za kurišèa Kobok Kaseta za kamine je 180mm. Kamini potrebujejo šamotni dimnik, saj je tak dimnik bolj masiven, robusten in boljši za montažo in ima konstanten vlek, ki ga kamini na pelete zelo potrebujejo. Kamini potrebujejo dimnik višine minimalno 4,5m.
Šele z pozidavo postanejo kamini konèen izdelek oziroma popolna grelna naprava, ki izvrstno opravlja svojo poslanstvo.
Kaminski vložek je industrijski izdelek, ki je narejen v skladu s tehniènimi in estetskimi nujami trga.
Kamini so pozidani v celoto iz kovinskega jedra in obloženi z težko oblogo.

Kamini imajo za jedro kaminski kurišèe, ki pa torej s pravilno obzidavo postanejo dovršeni kamini. Izbira nekvalitetnega
materiala ali napaènega naèina obzidave kaminov lahko pripelje do tega, da so doma postavljeni neuèinkoviti kamini ali torej nevarne naprave.
Kamini so dograjeni v celoto iz kovinskega jedra in obloženi z masivno oblogo.
Kamini so najboljša rešitev za ogrevanje bivalnih prostorov, v katerih si hoèemo udobja in domaènosti. Kamini kot lokalne ogrevale naprave, ustvarjajo dodatni vir ogrevanja k osnovnemu ogrevanju, kar pride v poštev v jesenjskih obdobjih, ko še ni potrebno ogrevati vseh stanovanj, ampak zadostuje da s kamini ogrevamo le bivalne oz. dnevne prostore. Kamini poleg prihranka, delajo tudi psihološko prednost. Namreè, današnjemu tempu, ki ga prinaša s seboj naèin življenja, prinese vonj po lesu, ples sukajoèega plamena, prasketanje ognja, tisto nekaj varnosti in umirjenosti, ki je tempo civilizacije jemlje. Zato je preprièanje, www.edocr.com da so kamini nepotrebennepotreben prestiž napaèno. Pravilno projektirani in namešèeni kamini so lahko kveèjemu pridobitev za stanovalce in kvaliteto življenja.

Kamini so ustvarjali živahno
vlogo vsem ljudem iz preteklosti, tako pri uporabi v dnevnem
življenju kot tudi v kulturi in pri obredih. Iznajdbe dokazujejo, da je ogenj odkrit
že od prvih zaèetkov èloveštva. V toplih obdobjih so ogenj prižigali pod sonènim nebom, v zimskih obdobjih v luknjah in kasneje, ko so se ljudje naselili, v njihovih koèah. Kamnast nasipi na poglobljenih ravnih tleh v hišah, obdani s kamni, so služil kot kamini, medtem ko je dim izšel skozi razpoke v strehi in stenah koè ven. Kasneje so bili sezidani prvi dimniki. Zaradi požarne nevarnosti so že prvi kamini stali ob moèni steni, ki je bila postavljena iz kamna in gline.

Prvi odprti kamini, kakršne poznamo dandanes izvirajo najverjetneje
že iz zaèetka 9. stoletja. Kamini so bili preproste vdolbine v debeli steni, dim pa je uhajal naravnost ven, kar skozi luknjo v steni. V utrdbah so bili kamini še posebej pogosti
, saj se je njihova zgradba skozi èas tam izpopolnila. Dimnik, je bil narejen iz pozidane konzole. Medtem ko so bili prvi kamini preprosti, brez okrasja, so ga kasneje dobili. V pozni gotiki in zgodnji renesansi so bili kamini najrazkošnejši. Kamini v baroku in Rokokoju pa so bili preveè bogato okrašeni.
Od prvih zaèetkov so se kamini obdržali skozi tisoèletja in spreminjali svojo strukturo in slog trendom èasa in takrat razpoložljivim gradbenim materialom. V srednji in vzhodni Evropi je bil v srednjem veku izpodrinjen s peèjo, katere toplotna moè je bila hitrejša od kamina in je zato bila bolj uporabna v mrzlih zimah. V mestih
z vroèim podnebjem pa so odprti kamini še danes prva ogrevalna naprava. Od tam se je kasneje vrnil tudi v dežele srednje Evrope in danes so kamini v vsakem nekoliko bolj moderno opremljene stanovanju. Poleg tega so sodobni toplozraèni kamini danes pomemben element v številnih vikendih.

Kamini so vsak dan peèarstva Peèi-keramika saj jih zidajo že 60 let in so mojstri v produkciji vseh vrst toplotnih naprav in ostalih naprav na biomaso. Za veè informacij nas poklièite ali obišèite naš salon.

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.


Copyright (c) 2020 Le Domaine des Mauves Terms Of Use Privacy Statement